Obchodní podmínky
1.ÚVODEM

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen “VOP”) upravují vztah mezi námi, tj. společností Madatadi s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 17299861 (dále také jen “Poskytovatel” nebo “my”) a Vámi jako našimi zákazníky (dále jen „Zákazníci“ nebo „Vy“), kteří si u nás zakoupili online vzdělávací kurz (dále také jen „Kurz“) dle nabídky obsažené na našich webových stránkách https://mprokurz.cz/vizualpro (dále také jen „Web“).
1.2. Zakoupením Kurzu (a v případě platby ve splátkách již úhradou první splátky či registračního poplatku) dáváte souhlas se zněním těchto VOP a tyto VOP se tak stávají nedílnou součásti smlouvy o zakoupení Kurzu uzavřené mezi Vámi a Poskytovatelem. VOP jsou Vám však na našem Webu samozřejmě k dispozici ještě před tím, než si u nás Kurz zakoupíte, abyste se s jejich zněním mohli důkladně seznámit. Máte-li ke znění VOP nebo k obsahům Kurzu jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na emailové adrese marketing.pro.ts@gmail.com a rádi Vám je zodpovíme.
1.3. Pokud si u nás Kurz zakoupíte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, tj. jako spotřebitel (dále jen “Spotřebitel”) ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), vztahují se na Vás také veškerá ustanovení, oznámení a upozornění těchto VOP adresovaná výslovně Spotřebitelům.
1.4. Pokud si u nás zakoupíte Kurz v rámci své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání, tj. jako podnikatel, ustanovení určená pro Spotřebitele se na Vás neuplatní.

2. VAŠE REGISTRACE A KOMUNIKACE MEZI NÁMI

2.1. Pro zakoupení Kurzu je potřeba, abyste pravdivě vyplnili poptávkový a registrační
formulář na našem Webu na jehož základě Vám po zaplacení celkové ceny či splátky Kurzu, pokud jste si vybrali úhradu ve splátkách, zašleme na Váš kontaktní email přístupové údaje k obsahu zakoupeného Kurzu. Bez registrace bohužel není možné Kurz navštěvovat.
2.2. Vámi sdělené registrační údaje budou použity také pro účely následné fakturace. Vyhrazujeme si právo ověřit Vaši emailovou adresu či telefonní kontakt zasláním potvrzujícího odkazu či kódu. Vpřípadě registrace obchodní společnost si vyhrazujeme právo ověřit identifikační údaje této společnosti.
2.3. Se všemi účastníky Kurzů komunikujeme primárně prostřednictvím aplikace Telegram, kterou si prosím nainstalujte. Pokud si aplikaci Telegram nenainstalujete, můžete přijít o některé důležité informace týkající se například zpřístupnění další lekce Kurzu či naší zpětné reakce na Vaše plnění zadaných úkolů v rámci Kurzu.
2.4. Kurzy jsou zprostředkovávány prostřednictvím platformy GetCourse, provozované třetí stranou (odkaz na podmínky užívání GetCourse zde: https://getcourse.io/). Přihlášení do platformy GetCourse je pro Vás zdarma, vyžaduje však, abyste si u GetCoursed vytvořili vlastní účet účastníka kurzu a stali se uživateli jejich služeb. Bez aktivace Vašeho uživatelského účtu u GetCourse není možné naše Kurzy navštěvovat. Zakoupením Kurzu vyjadřujete souhlas s tím, že Vám budou Kurzy zpřístupňovány prostřednictvím platformy GetCourse.
2.5. Zaslané přístupové údaje ke Kurzu si pečlivě uchovejte a nikomu je nesdělujte. Sdělení přístupových údajů třetí osobě, jakož i jiné zpřístupnění obsahu Kurzu bez našeho svolení třetím osobám je podstatným porušením těchto VOP ze strany Zákazníka a může vést ke zrušení (zablokování) Vašeho přístupu k obsahu Kurzu ze strany Poskytovatele. Pokud by Vám přístupové údaje ke Kurzu nedorazily v avizovaném termínu (viz níže), zkontrolujte si prosím SPAM či složky nevyžádané pošty a pokud ani tam přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte nás prosím co nejdříve na emailové adrese marketing.pro.ts@gmail.com.
2.6. Zakoupený Kurz Vám bude prostřednictvím platformy GetCourse zpřístupněn bez omezení počtu zhlédnutí jednotlivých lekcí po celou dobu trvání Kurzu a dále po ukončení Kurzu po dobu uvedenou v podmínkách Kurzu na našem Webu a dále v těchto VOP.
2.7. Veškerý obsah našeho Webu jakož i jednotlivých Kurzů je chráněn v souladu s platnými předpisy autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví, a jejich výlučným nositelem je Poskytovatel, popřípadě příslušní poskytovatelé licence. Zakoupením Kurzu nevzniká Zákazníkovi žádné oprávnění obsah Kurzu či jeho část bez souhlasu Poskytovatele kopírovat, zachycovat v elektronické či jiné podobě, upravovat či zpracovávat do jiného díla.
2.8. Vaše registrační údaje jsou uchovávány u Provozovatele po dobu 3 let od ukončení posledního Vámi zakoupeného Kurzu. Po uplynutí této doby Poskytovatel Vaše údaje anonymizuje. Pokud chcete trvale smazat své údaje před uplynutím lhůty výše uvedené, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu marketing.pro.ts@gmail.com.
2.9. Abyste mohli nerušeně navštěvovat Kurz a sledovat jeho jednotlivé lekce, je zapotřebí abyste měli k dispozici kvalitní internetové připojení (s rychlostí stahování dat alespoň 30MBps) a Váš počítač, notebook, laptop či mobilní telefon (dále jen „zařízení“) kooperoval s platformou GetCourse a v případě mobilního zařízení též aplikací GetCourse. Budete-li Kurz navštěvovat pomocí mobilního zařízení, stáhněte si prosím aplikaci GetCourse do Vašeho mobilu a vyzkoušejte, zda na Vašem zařízení funguje v předstihu před zahájením Kurzu. Kurzy jsou vysílány ve formátu MP4, MOV k čemuž je zapotřebí, aby Vaše zařízení mělo nainstalovaný kodek pro spuštění tohoto formátu.
2.10. Zakoupením Kurzu potvrzujete, že jste si zkontrolovali, že přehrávání videa ve formátu MP4, MOV na Vašem zařízení bez problému funguje. Pokud byste li jakékoliv technické potíže, kontaktujte nás na marketing.pro.ts@gmail.com a pokusíme se společně problém vyřešit.

3. PODMÍNKY KURZU VISUAL PRO

3.1. Dne 10.03.2023 zahajujeme na našem Webu prodej online kurzu VISUAL PRO (dále jen „VP“). Prodej Kurzu VP bude ukončen dne 20.03.2023, což je poslední den, kdy je možné si tento Kurz u nás zakoupit.
3.2. Nejpozději dne 23.03.2023 prostřednictvím Vašeho kontaktního emailu zašleme Zákazníkům, kteří si zakoupili Kurz VP, údaje pro přístup do Kurzu VP.
3.3. Kurz VP je nabízen ve třech tarifech, tj. základním tarifu s označením „720 p“, pokročilém tarifu s označením „1080 p“ a nejvyšším tarifu s označením „4K“.
3.4. Kurz VP je rozdělen do těchto tří tematických bloků: FOTO, VIDEO a BONUSOVÉ LEKCE. K bloku BONUSOVÉ LEKCE má přístup pouze tarif „1080“ a „4K“.
3.5. FOTO BLOK obsahuje 4 moduly, z nichž 3 jsou s lekcemi (nejméně 6 lekcí z nichž každá má minimálně 7 min) a ve 4. modulu je webinář, trvající 2h. VIDEO blok má 5 modulů s lekcemi (nejméně 5 lekcí na modul z nichž každá má minimálně 7 min). BONUSOVÉ LEKCE (týká se jen tarifů „1080“ a „4K“) mají 5 modulů, rozdělených do 11 ti lekcí z nichž každá má minimálně 15 min.
3.6. U tarifů „1080 p“ a „4K“ mají účastníci přístup ke společnému chatu mezi sebou navzájem. U tarifu “1080 p” Zákazníci dostávají od kurátorů zpětnou vazbu a vyhodnocení k jednotlivým Zákazníky vypracovaným zadáním. U tarifu „4K“ mají účastníci Kurzu zpětnou vazbu k jednotlivým Zákazníky zpracovaným zadáním a mentoring přímo od lektorek kurzu Taťjany Sabliny a Diany Pesterové. Podrobnější prezentaci jednotlivých variant Kurzu VP naleznete na našem Webu.
3.7. V případě že si zakoupíte Kurz VP v základním tarifu „720 p“, budete mít přístup ke všem lekcím tohoto tarifu do 29.06.2023. V případě že si zakoupíte Kurz VP ve verzi „1080 p“ nebo „4K“, budete mít přístup ke všem lekcím Kurzu 3 měsíce po skončení Kurzu, tj. minimálně do 22.09.2023.
3.8. K tarifu "1080 p" je možné za příplatek pořídit rozšíření na tarif "1080p PLUS", čímž Zákazník získá od 27.3.2023 do 22.09.2023 přístup k obsahu kurzu Marketing PRO (pro více informací o kurzu navštivte https://mprokurz.cz/). V rámci tarifu „4K“ má od 27.3.2023 do 22.09.2023 Zákazník přístup ke kurzu Marketing PRO jako bonus.
3.9. První modul Kurzu VP bude zpřístupněn 23.03.2023, následující moduly s lekcemi budou zpřístupňovány vždy v rozmezí 14 až 21 dnů po sobě. O přesném datu a času lekce budou Zákazníci informování v rámci chatu s rozvrhem v aplikaci Telegram alespoň 1 den v předstihu a rozvrhem na platformě GetCourse. Poslední (pátý) modul Kurzu VP bude zpřístupněn v termínu do 20.05.2023 a následně budou mít účastníci Kurzu VP, kteří si zakoupili verzi „1080 p“ nebo „4K“ čas na zpracování zadání lektorů nebo kurátorů a konzultaci s nimi. Předpokládaná celková doba Kurzu VP tak činí více než dva měsíce.
3.10. Obsahem Kurzu VP je tvorba krátkých videí (tzv. reels) a jejich využití v rámci marketingu prostřednictvím sociálních sítí. Každý modul se věnuje některé oblasti a každá lekce pak určitému dílčímu problému. Témata jednotlivých modulů jsou uvedena v prezentaci Kurzu VP na našem Webu. Kurzem Vás provedenou lektoři, kterými jsou Taťjana Sablina a Diana Pestereva a pomáhat jim v tom budou ještě takzvaní kurátoři, vybraní lektory z řad absolventů s vyznamenáním z kurzu Marketing PRO (pro bližší informace o kurzu Marketing PRO prosím navštivte stránky https://mprokurz.cz/vyprodejmp). Obsah lekcí a tipy vycházejí z osobních ověřených zkušeností lektorů, které se těmto lektorům v průběhu jejich několikaleté praxe osvědčily.
3.11. Aby měl pro Vás kurz co největší smysl a dosáhli jste co nejlepší efektivity a výsledků, bude potřeba Vaše aktivní účast, bedlivé naslouchání a plnění zadání lektorů či kurátorů, tj. průběžné praktické osvojování si toho, co se na kurzu dozvíte. Pouhá pasivní účast na Kurzu VP bez toho, abyste si průběžně osvojovali dovednosti v rámci kurzu prezentované dle tipů a zadání lektorů pravděpodobně nepovede k očekávanému cíli Kurzu VP. Zadání lektorů či kurátorů plní účastníci Kurzu VP vždy před spuštěním nového (následujícího) modulu tak, aby bylo možné předchozí téma uzavřít. Může se stát, že pro splnění některých zadání si účastníci Kurzu VP vyžádají prodloužení termínu, což může výjimečně vést také ke zpoždění předpokládaného spuštění dalšího modulu Kurzu VP, čímž se celý Kurz VP může prodloužit; z tohoto
důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo posunout jednotlivé termíny spuštění navazujících modulů s tím, že harmonogram Kurzu VP uvedený na Webu je pouze indikativní a může být i po spuštění Kurzu VP měněn.
3.12. Kurz VP je veden v českém jazyce.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY ÚHRADY KURZU VE SPLÁTKÁCH


4.1 Na našem Webu je vždy uvedena aktuálně platná cena Kurzu. Vyplněním poptávkového a registračního formuláře nám potvrzujete, že jste se s aktuální cenovou nabídkou Kurzu seznámili a projevujete zájem o jeho zakoupení za tuto cenu.
4.2. Ceny Kurzů se mohou lišit v závislosti na Vámi zvolenou variantu Kurzu; všechny varianty Kurzu a jejich ceny jsou obsaženy na našem Webu.
4.3. Cenu Kurzu je potřeba uhradit prostřednictvím online platební brány, kterou pro nás provozuje třetí strana, společnost Stripe (https://stripe.com/ae). Po vyplnění poptávkového a registračního formuláře a potvrzení, že jste se seznámili s těmito VOP, budete automaticky přesměrováni k platbě.
4.4. Pokud se na Vás vztahují některé slevové akce, je potřeba zadat slevový kód v rámci objednávky, tj. ještě před potvrzením platby.
4.5. Cenu Kurzu VP je možné rozložit do dvou až tří splátek, případně ji uhradit najednou.
4.6. Abychom Vás zařadili mezi účastníky Kurzu VP, potřebujeme, abyste vyplnili registrační formulář (viz článek 2. výše) a uhradili nejpozději do 20.03.2023 celkovou cenu Kurzu nebo registrační poplatek a další splátku ve výši 50% ceny Kurzu VP. Odsouhlasením těchto VOP a zaplacením ceny Kurzu VP, případně zaplacením první splátky ceny Kurzu VP ve formě registračního poplatku dochází mezi námi a Vámi k uzavření smlouvy o zakoupení Kurzu VP ! Není-li v těchto podmínkách uvedeno
jinak, platí, že registrační poplatek je nevratný a započítává se na úhradu ceny Kurzu.
4.7. Pokud jste se rozhodli pro úhradu ceny Kurzu najednou, je potřeba, abyste do
20.03.2023 uhradili celkovou cenu Kurzu VP.
4.8. Pokud jste zvolili úhradu ve dvou splátkách (tj. registrační poplatek + doplatek ceny),
je potřeba, abyste nejpozději do 20.03.2023 doplatili celkovou cenu Kurzu.
4.9. Pokud jste zvolili úhradu ve třech splátkách (tj. registrační poplatek + druhá splátka + doplatek), je potřeba, abyste uhradili nejpozději do 20.03.2023 druhou splátku kurzu, která se vypočte jako 50% celkové ceny vámi zvolené varianty Kurzu VP ponížené o již uhrazený registrační poplatek, a do 28.04.2023 doplatek celkové ceny vámi zvolené varianty Kurzu VP, který se vypočte jako celková cena ponížená o už
uhrazené splátky, tj. registrační poplatek a druhou splátku Kurzu.
4.10. Nedojde-li k úhradě ceny či splátky Vámi zvolené varianty Kurzu VP v termínu výše uvedeném, vyhrazuje si Provozovatel právo nezpřístupnit Vám Kurz VP, případně Vám až do úhrady zpřístupnění Kurz VP pozastavit. Provozovatel si vyhrazuje právo vymáhat na Vás doplatek ceny Kurzu v souladu s uzavřenou smlouvou. Neuhrazením
jakékoliv splátky Kurzu VP smlouva o zakoupení Kurzu VP nezaniká !
4.11. Sjednanou kupní cenou Kurzu je cena uvedená v okamžiku odeslání Vaší objednávky prostřednictvím poptávkového formuláře. Dojde-li ke změně ceny Kurzu po provedení
Vaší úhrady, platí i nadále cena platná v okamžiku odeslání Vaší objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ

5.1. Pokud si u nás zakoupíte výše popsaným způsobem Kurz, uzavřeli jsme smlouvu
takzvaným distančním způsobem, tj. na dálku. Smlouva je uzavřena teprve řádnou úhradou ceny či alespoň první splátky Kurzu, pokud jste zvolili úhradu Kurzu ve splátkách.
5.2. Jako Spotřebitel máte právo od smlouvy uzavřené distančním způsobem odstoupit i bez udání důvodů ve 14 ti denní lhůtě od uzavření smlouvy, tj. zakoupení Vámi vybraného Kurzu, ledaže je dále uvedeno jinak. Odstoupení od smlouvy je možné zasláním odstoupení z Vašeho u nás registrovaného kontaktního emailu náš email marketing.pro.ts@gmail.com suvedením, že chcete od smlouvy týkající se konkrétního Kurzu, který jste si u nás zakoupili, odstoupit. V případě platného odstoupení od smlouvy Vám budou peníze vráceny stejným způsobem, jakým byla uhrazena cena Kurzu, tj. prostřednictvím Vaší platební karty a platební brány Stripe, a to nejpozději do 14 dnů od takového odstoupení.
5.3. Zakoupením Kurzu výslovně souhlasíte s tím, že Vám bude jeho obsah zpřístupněn i před uplynutím 14 ti denní lhůty pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy bez udání důvodu. Bude-li vám Kurz zpřístupněn před uplynutím 14 ti denní lhůty pro odstoupení Spotřebitele od smlouvy i bez udání důvodu, nemáte ani jako Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve 14 ti denní lhůtě od uzavření smlouvy (zakoupení Kurzu) bez udání důvodu a požadovat vrácení peněz za Kurz.
5.4. Upozorňujeme, že ke zpřístupnění obsahu Kurzu VP dojde pro všechny jeho účastníky ve stejný okamžik, tj. 23.03.2023; o přesném čase konání první lekce Kurzu VP budete předem informování prostřednictvím Vašeho kontaktního emailu.
5.5. Pokud jste Kurz zakoupili jako Spotřebitel a jsme v prodlení s jeho zpřístupněním, můžete od smlouvy odstoupit, nesplníme-li svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co jste nás vyzvali k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž jsme se výslovně dohodli. Od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty můžete jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel přístup ke Kurzu neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné; toto právo se nevztahuje na Zákazníka, který není Spotřebitelem. Pakliže se výslovně nedohodneme při uzavření smlouvy jinak, platí, že zpřístupnění Kurzu v určitém konkrétním termínu nepovažuje Zákazník za nezbytné.
5.6. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy se Zákazníkem odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zákazníka, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.
5.7. Je-li Vám společně s Kurzem poskytnut dárek či bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy z Vaší strany bez uvedení důvodů anebo k odstoupení od smlouvy z naší strany pro podstatné porušení Vašich povinností ze smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni poskytnutý dárek nejpozději do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě ceny, není-li na Webu uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí určité lhůty. Pokud je se zakoupením Kurzu VP spojena výhra, týká se to pouze Kurzů v tarifu „1080“ a „4K“.

6. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Odpovídáme Vám za to, že Vámi zakoupený Kurz nemá vady v době jeho zpřístupnění Zákazníkovi a bude bez vad po celou dobu trvání zpřístupnění Kurzu pro Vás.
6.2. Kurz je poskytován jako časově omezená služba zpřístupnění digitálního obsahu a u Poskytovatele je vsouladu s § 2389k občanského zákoníku možné uplatnit (reklamovat) pouze vadu, která se projeví (projevila) po dobu trvání zpřístupnění Kurzu dle konkrétní verze Kurzu, kterou jste si u nás zakoupili.
6.3. Pokud jste kurz zakoupili jako Spotřebitel, máte právo uplatnit vadu ve lhůtě do dvou let od zpřístupnění Kurzu. Pokud jste Kurz nezakoupili jako Spotřebitel, máte právo uplatnit vadu pouze po dobu zpřístupnění Kurzu dle konkrétní verze Kurzu, kterou jste si u nás zakoupili.
6.4. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
6.5. Má-li Kurz vadu, můžete požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady.
6.6. Vadu odstraníme v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom Vám nezpůsobili značné obtíže, nejpozději však do třiceti dnů od vytknutí vady. O dobu vyřízení reklamace se prodlužuje doba zpřístupnění Kurzu Zákazníkovi.
6.7. Zákazník, který si zakoupil Kurz jako Spotřebitel, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud (a) Poskytovatel vadu neodstranil podle ustanovení odst. 6.6 výše nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka, (b) vada se projeví ipo odstranění, nebo (c) je vada podstatným porušením smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Kurzu jen nevýznamná. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Kurzu bez vady a vadného Kurzu, který byl Zákazníkovi poskytnut. Zohlední se rovněž doba, po kterou byl Kurz poskytován vadně a bez vad.
6.8. Pakliže jste nezakoupili Kurz jako Spotřebitel, máte právo v případě vady požadovat její odstranění, ledaže vadu nelze odstranit; pokud vadu nelze odstranit máte právo požadovat slevu z ceny Kurzu.
6.9. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu Kurzu či špatná kvalita videí či záznamu, případně nefunkčnost dalších funkcionalit spojených se zakoupeným Kurzem (chaty, nečitelné či chybějící podpůrné materiály apod.). Pokud by se cokoliv takového vyskytlo, neváhejte nás prosím obratem kontaktovat a my se pokusíme vše co nejdříve vyřešit.
6.10. Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili.
6.11. Pokud vám nebyly přístupové údaje ke Kurzu dodány vdodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „nevyžádaná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam přístupové údaje nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.
6.12. Uplatnění vad (reklamaci) lze učinit emailem naelektronickou adresu marketing.pro.ts@gmail.com nebo zaslat písemně na adresu Poskytovatele uvedenou v čl. 1. těchto VOP. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi a pro vyřízení reklamace je nezbytný popis reklamované závady. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do30 dnů, pokud se výslovně
nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme na Váš kontaktní email písemné potvrzení, jste-li Spotřebitel.

7. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


7.1. Máte-li k uzavřené smlouvě týkající se zakoupení Kurzu, jejímu plnění či naší činnosti
nějakou stížnost či výhradu, kontaktujte nás prosím naemailové adrese
marketing.pro.ts@gmail.com.
7.2. Kontrolním orgánem dohlížejícím na naši činnost je příslušný živnostenský úřad,
dohled nad dodržováním předpisů o ochraně Spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
7.3. Pokud mezi námi a Vámi jako Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, máte jako Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát – oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz, Web: http://adr.coi.cz.
7.4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. NA ZÁVĚR


8.1. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete
na Webu po názvem Zásady ochrany osobních údajů.
8.2. Ke komunikaci mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dochází primárně prostřednictvím
emailových kontaktů. Zákazník je povinen pravidelně kontrolovat příchozí poštu, včetně složek s poštou nevyžádanou tak, aby předcházel opožděnému doručení či ztrátě informací týkajících se kurzu.
8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně měnit a doplňovat.
Copyright
2022
Všechna práva vyhrazena
Provozovatelem webu je Madatadi s.r.o.
se sídlem: Kaprova 42/14,
Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 17299861,
tel: +420 777 116 066
Made on
Tilda